NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

 

A PATKÓS ALEXANDRA FACEBOOK NŐNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA (A TOVÁBBIAKBAN: „SZABÁLYZAT”)

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért, valamint ha elmúlt 18 éves.

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A Patkós Alexandra Instagram Nőnapi nyereményjáték elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Beautylex Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

Adószám:24670092-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-176485

E-mail: marketing@alexandra-academy.com, (a továbbiakban: „Szervező”).

A Facebook csupán a nyereményjáték közzétételének helyet adó platform, semmilyen más formában nem kapcsolódik a játékhoz, minden felelősség a Szervezőt terheli a szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Szabályzat 3. pontjában leírt feltételeknek eleget tesz a 4. pontban megadott időtartamon belül.

 

2.2. A Promócióban való részvétel feltétele a Beautylex kft adatvédelmi szabályzatának megismerése és elfogadása, melyet itt olvashat el: https://patkosalexandra.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 

2.3. Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban!

 

2.4. Nem vehetnek részt a Promócióban a Beautylex Kft alkalmazottai és közeli hozzátartozóik.

2.5. A Résztvevő a szolgáltatás elnyerése esetén vállalja nevének közzétételét és a szolgáltatás igénybevétele alkalmával pedig hozzájárul ahhoz, hogy marketing célú fotók és videó felvételek készüljenek róla.

 

  1. A Promóció tárgya:

3.1. Egy a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalonban (1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.) elkészített sminktetoválás szolgáltatás (korrekcióval együtt) kerül kisorsolásra azon személyek között, akik a Szabályzat 4. pontjában megadott időtartam alatt hiánytalanul eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

3.1.1 A promóciót hirdető bejegyzés alatt kommentben 2 ismerős megjelölése.

 

  1. A PROMÓCIÓ HELYE ÉS IDŐTARTAMA, NYEREMÉNYSORSOLÁS:

4.1. A Játék 2021. február 19. napjától – 2021. március 07. napjáig tart és kizárólag a facebook.com felületen lehet benne részt venni, ami azt feltételezi, hogy a résztvevő rendelkezik saját Facebook profillal, oldalak vagy csoportok nem vehetnek részt a játékban, csak privát profillal rendelkező magánszemélyek.

4.2. A sorsolásra 2021. március 08-án kerül sor. A nyertest a játék jellege miatt csak privát üzenetben tudjuk értesíteni, amennyiben 24 órán belül erre nem reagál, ez esetben mást kell választanunk. A nyertes nevét, miután a nyereményt elfogadta és megbizonyosodtunk róla, hogy igénybe is tudja venni, közzétesszük a PatkosAlexandraExclusiveBeauty Facebook oldalon.

4.3. A nyeremény igénybevételére a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalon nyitvatartási idejében előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

4.4. Az ajándék hivatalos meghatalmazással átruházható más 18. életévét betöltött, cselekvőképes személyre, készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

4.5. A nyeremény kizárólag új tetoválás lehet, frissítésre vagy régi tetoválás átalakítására nem vonatkozik és csak a mindenkori szakmai és egészségügyi szempontoknak megfelelően, azok maradéktalan betartásával készülhet el (egészségügyi okok miatti kizáró tényező vagy a szakmaiságnak ellentmondó kérés esetén a tetováló megtagadhatja a kezelést a vendég biztonsága érdekében).

 

 

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK:

A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK:

6.1.A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://patkosalexandra.hu/wp-content/uploads/2018/05/Patkos_Adatkezelesi_tajekoztato_0524.pdf

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

7.1. A Promóció tárgyát képező ajándék szolgáltatás igénybevételének – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.5. Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.6. Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.7. Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://patkosalexandra.hu/szabalyzat-fb-nonapi-nyeremenyjatek/

 

 

Budapest, 2021. február 19.

 

Beautylex Kft.

Szervező

 

Minden jog fenntartva!

 

Call Now Button