BABYLISS PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

AZ „ALEXANDRA – BABYLISS NYÁRI PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA  (A TOVÁBBIAKBAN: „SZABÁLYZAT”)

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért, valamint ha elmúlt 18 éves.

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

Az „Alexandra – Babyliss nyári promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Beautylex Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

Adószám:24670092-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-176485

E-mail: info@alexandra-academy.com, (a továbbiakban: „Szervező”).

 

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció 4. pontban írt időtartama alatt igénybe veszi a promócióban részt vevő szolgáltatások valamelyikét.

 

2.1.1. A promócióban résztvevő szolgáltatások:

Bármely új tetoválás (szemöldök, szemhéj vagy száj területeken) a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalon kínálatából vagy régi tetoválás frissítése a fenti területek valamelyikén.

 

A promócióban részt vevő üzlet kizárólag a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szépségszalon (1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.).

 

2.1.2.Részvételi feltétel a hírlevélben kapott kuponkód beírása az online bejelentkezési űrlapon (https://patkosalexandra.hu/kapcsolat/), illetve annak bediktálása telefonon történő bejelentkezés (+36/70-53-23-013) alkalmával (a továbbiakban: „Kuponkód”).

 

A Kuponkód azon személyek számára kerül kiküldésre, akik feliratkoznak a  „Tudj meg mindent a sminktetoválásról” videósorozatot kérő űrlapra a Facebook közösségi oldalon.

 

2.1.3 Részvételi feltétel a megrendelt szolgáltatás megvalósulása, azaz a megrendelt tetoválás elkészülte és hiánytalan megfizetése.

 

2.2. Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban!

 

  1. A Promóció tárgya:

3.1. Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt promóciós időszak alatt a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalonba bejelentkezik legalább egy, a szalon kínálatában szereplő szolgáltatásra, azt igénybe veszi, majd az árát megfizeti, 1 db Babyliss hajformázó készüléket kap ajándékba.

A termék pontos típusa: Babyliss H110E Mini hajsimító és göndörítő egyben

A termék forgalmazója: Alveola Kft. (székhely: 1143Budapest, Gizella út 28/A.)

 

3.2. A Promóció kizárólag a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalonban (1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.) végzett szolgáltatásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel nem vonható össze.

3.3. Szervező a Promóciót kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt promóciós időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Babyliss ajándék termék készletének erejéig tudja biztosítani.

3.4. Az ajándék másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

  1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA:

4.1. A Játék 2019. június 17. napjától – 2019. július 31. napjáig (bejelentkezési időszak), vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

 

4.2. A Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Patkós Alexandra Exclusive Beauty szalon nyitvatartási idejében tudja érvényesíteni a Kuponkódot, előre egyeztetett időpontban, a szolgáltatás igénybevételekor.

 

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK:

A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK:

6.1.A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://patkosalexandra.hu/wp-content/uploads/2018/05/Patkos_Adatkezelesi_tajekoztato_0524.pdf

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

7.1. A Promóció tárgyát képező ajándék termék átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2 A Szervező nem vállal felelősséget az ajándék termék (Babyliss H110E Mini hajsimító és göndörítő egyben) esetleges meghibásodása miatt, a garancia a termék forgalmazójánál Alveola Kft (székhely: 1143Budapest, Gizella út 28/A.) érvényesíthető!

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.5. Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.6. Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Budapest, 2019. június 16.

 

Beautylex Kft.

Szervező

 

Minden jog fenntartva!

Call Now Button