Hívjon minket: +36 70 532 30 13

BABYLISS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Beautylex Kft. „Tippelj és nyerj” 2019 nyári nyereményjátékának szabályzata és feltételei

 

Az alábbi játékszabály a Beautylex Kft. nyereményjátékának (továbbiakban: nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

 

 1. A nyereményjáték időtartama:
 2. július 1. – 2019. július 31. A nyereménysorsolás 2019. augusztus 2-án történik, a nyertes neve kihirdetésre kerül az Patkós Alexandra Exclusive Beauty hivatalos Facebook oldalán, valamint a nyertest a megadott elérhetőségeken értesítjük!

A nyeremény átvételére futárszolgálat útján vagy személyesen a Beautylex Kft. székhelyén 2019. október 31-ig van lehetőség.

 

 1. A nyereményjáték szervezője:

Beautylex Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

Adószám:24670092-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-176485

E-mail: info@alexandra-academy.com

 

 1. Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen kitöltik a Nyereményjátékhoz tartozó űrlapot. A nyereményjátékba a Játékos a Facebook közösségi oldalon hirdetett linkre kattintva kerülhet be. A Játékos az űrlap kitöltésével elfogadja a játékszabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket. A nyereményjátékban részt venni a következő internet helyen lehet: link

Adatai megadásával a Játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a honlapján valamint Facebook és Instagram oldalain nyilvánosságra hozza a nyertes nevét és fotóját és ezeket elérhetővé tegye. A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt.

 

 1. Nyeremény

A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok, akik kitöltik a kapcsolódó űrlapot, között
1 db Babyliss automata hajgöndörítő készülék kerül kisorolásra.

 • A játékban megnyerhető nyeremény

1 db Babyliss C1201E Curl Secret automata hajgöndörítő, melynek forgalmazója: Alveola Kft. székhely: 1143 Budapest Gizella út 28/A, adószám: 12240911-2-42

A nyeremény készpénzre nem váltható, átvételére a nyertes vagy meghatalmazottja jogosult a megjelölt érvényességi időn belül. Az átvétel elmaradása esetén a nyeremény visszakerül a Beautylex Kft. tulajdonába.

 

 1. A nyertes kiválasztása:

A sorsolás 2019. augusztus 2-án történik, a nyertest a megadott elérhetőségein értesítjük! A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

A sorsolás helyszíne a Beautylex Kft. székhelye: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átadásának részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos telefonszámán és e-mail elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. Amennyiben a sorsolás eredménytelen (olyan Játékost sorsol ki az algoritmus, akinek, a beazonosítást megakadályozó módon lett kitöltve az űrlapja), a Szervező újra sorsol mindaddig, amíg eredményes nem lesz. A nyertes az értesítését követő 5-90 napon belül veheti át a nyereményét.

 

 1. Nyereményadó:

A nyereményhez tartozó adó,- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Nyereményjátékban való részvétel, valamint a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az Adatkezelési Feltételek figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékos vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja honlapján, Facebook és Instagram oldalán vagy reklámtevékenysége során közzéteheti;
 • a megadott személyes adataikat a Szervező az Adatkezelési Feltételekben meghatározottak szerint kezeli;
 • a Játékosokról készült képet, illetve videofelvételt, a Játékos, nevét és nyereményének tárgyát a Szervező és/vagy megbízottjai a Szervező hirdetéseiben, honlapján, Facebook és Instagram oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzéteheti a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett. Kivételt képeznek ez alól a Játékos elérhetőségi adatai, melyet a Szervező semmilyen körülmények között nem hoz nyilvánosságra.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény termék (Babyliss C1201E Curl Secret automata hajgöndörítő) esetleges meghibásodása miatt, a garancia a termék forgalmazójánál Alveola Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 28/A.) érvényesíthető!

 

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottjai nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, akik a nyertest jogosulatlannak tartják a nyereményre, és nem kötelesek a sorsolást megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. A Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 1. Kizárások:

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező munkatársai és hozzátartozói.

 

Budapest 2019. június 17.

 

Beautylex Kft.

Szervező

 

Minden jog fenntartva!

Call Now Button