A Beautylex Kft. elégedettségméréséhez kapcsolódó nyereményjátékának szabályzata és feltételei

 

Az alábbi játékszabály a Beautylex Kft. nyereményjátékának (továbbiakban: nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

 

  1. A nyereményjáték időtartama: 2019.július 1. – 2019. július 31. A nyereménysorsolás 2019. augusztus 2-án történik, a nyertest a megadott elérhetőségeken értesítjük. A nyeremény 2020. március 31-ig váltható be az Alexandra Academy Oktatóstúdióban a 1149 Budapest, Róna utca 107/a. szám alatt.

 

  1. A nyereményjáték szervezője:

Beautylex Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

Adószám:24670092-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-176485

E-mail: info@alexandra-academy.com

 

  1. Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik korábban már vásároltak az Alexandra Sminktetováló Nagykereskedésben és szerepelnek a Szervező számlázó programjában (KS) és akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen kitöltik a Beautylex Kft. elégedettségmérő kérdőívét, valamint a kérdőív 12-es pontjában kért regisztrációs adataikat is megadják. A nyereményjátékba a Játékos az elégedettségi kérdőív online kitöltésével kerülhet be. A Játékos a kérdőív kitöltésével elfogadja a játékszabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket. A nyereményjátékban részt venni a következő internethelyen lehet: https://elegedett.hu/sminktetovalas/pro50/374

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt.

 

  1. Nyeremény

Az online elégedettségmérő kérdőív kitöltésével a Játékos (1 fő) nyerhet egy 30 ezer forint értékű kupont, melyet választása szerint beválthat

az Alexandra Academy valamely oktatására (kivéve Színelmélet tanfolyam) 

vagy

az Alexandra Sminktetováló Nagykereskedésben, 30 ezer forintot meghaladó vásárlás esetén, (a 30 ezer forinton felüli rész kiegyenlítendő)

vagy 

az Alexandra Exclusive Beauty Szalonban bármely sminktetoválásra ( a 30ezer forinton felüli rész kiegyenlítendő).

A kupon legkésőbb 2020. március 31-ig használható fel (sminktetoválás és tanfolyamra esetén a bejelentkezésnek kell megtörténnie a határidőig).

  1. A nyertes kiválasztása:

A sorsolás 2019. augusztus 2-án történik, a nyertest a megadott elérhetőségein értesítjük. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

A sorsolás helyszíne a Beautylex Kft. székhelye: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolás után haladéktalanul értesíti a nyeremény átadásának részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos telefonszámán és e-mail elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. Amennyiben a sorsolás eredménytelen, úgy a Szervező újra sorsol mindaddig, amíg eredményes nem lesz. A nyertes az értesítését követő 5 napon belül e-mailben kapja meg a nyereményét.

 

  1. Nyereményadó:

A nyereményhez tartozó adó,- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi.

 

  1. Egyéb rendelkezések:

A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A nyereményjátékban való részvétel, valamint a nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az Adatkezelési Feltételek figyelmes elolvasására.

https://patkosalexandra.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

https://patkosalexandra.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a nyereményjátékban.

A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • a Játékosokról készült képet, illetve videofelvételt, a Játékos nevét és nyereményének összegét a Szervező és/vagy megbízottjai a Szervező hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett. Kivételt képeznek ez alól a Játékos elérhetőségi adatai, melyet a Szervező semmilyen körülmények között nem hoz nyilvánosságra.
  • a Játékosok megadott személyes adatait a Szervező az Adatkezelési Feltételekben meghatározottak szerint kezeli;

 

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottjai nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, akik a nyertest jogosulatlannak tartják a nyereményre, és nem kötelesek a sorsolást megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. A Játékszabályzatra, és az elégedettségmérésre a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

  1. Kizárások:

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező munkatársai és hozzátartozói.

 

Budapest 2019.07. 01.

Call Now Button